NOWOCZESNY WYMIAR KSIĘGOWOŚCI

podzielna płatność, VAT

VAT podzielna płatność

Read More

ROK 2017 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW / KIEROWCÓW Co nas czeka w 2017 r. :

Read More

KWOTA WOLNA OD PODATKU Kwota wolna od podatku w 2017 r. wzrosła do

Read More

SPOSÓB OBLICZANIA ZASIŁKU CHOROBOWEGO Większość przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, płacących między innymi 

Read More

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE W 2017 R.

Read More

WSPÓŁCZYNNIKI PODSTAWY  obowiązujące od 01 stycznia 2017 r.:

Read More

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS Zgodnie z art.5 ust.1 Ustawy o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci, świadczenie wychowawcze przysługuje

Read More

ŚWIADOMY ZAKUP POJAZDU Jeżeli zamierzasz zakupić pojazd (osobowy, ciężarowy, inny) prywatnie lub na firmę proponujemy zadać poniższe pytania sprzedającemu:

Read More

PRZEDSIĘBIORSTWO – DEFINICJA WG KODEKSU CYWILNEGO

Read More

PODZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW: DEFINICJA – MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO, MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO, ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO, DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO Według definicji zawartej w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Read More