NOWOCZESNY WYMIAR KSIĘGOWOŚCI

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE W 2017 R.

Komunikat Prezesa ZUS  w sprawie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2017 r.:

Ogłasza się, że kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 10 657,50 zł.

Komunikat Prezesa ZUS podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,