NOWOCZESNY WYMIAR KSIĘGOWOŚCI

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS

Zgodnie z art.5 ust.1 Ustawy o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci, świadczenie wychowawcze przysługuje

osobom wymienionym w art.4 ust.2, w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Zgodnie z ust.2 ww. artykułu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc (urodzenie, przysposobienie), ustala się dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. Przykład: urodzenie dziecka nastąpiło 21 grudnia 2016 r.; świadczenie wychowawcze za grudzień 2016 r. wyniesie 177,50 zł (500 : 31 x 11 dni = 177,50 zł).

WAŻNE !!!

Aby otrzymać świadczenie za miesiąc, w którym nastąpiło urodzenie / przysposobienie, należy złożyć wniosek o wypłatę tego świadczenia w tym samym miesiącu. Złożenie wniosku w następnym / następnych miesiącach spowoduje „utratę” świadczenia za miesiące, po których został złożony wniosek. Przykład: narodziny nastąpiły 21 grudnia 2016 r., wniosek o wypłatę świadczenia został złożony 2 stycznia 2017 r., świadczenia zostanie naliczone począwszy od stycznia 2017 r. z pominięciem grudnia 2016 r.

, ,