NOWOCZESNY WYMIAR KSIĘGOWOŚCI

ŚWIADOMY ZAKUP POJAZDU

Jeżeli zamierzasz zakupić pojazd (osobowy, ciężarowy, inny) prywatnie lub na firmę proponujemy zadać poniższe pytania sprzedającemu:

 

Finansowanie:

 • czy symulacja zawiera kwotę ubezpieczenia GAP (ubezpieczenie od straty finansowej przy szkodzie całkowitej)?
 • jeżeli jest w ofercie GAP, to do jakiej kwoty zostaje pokryta strata finansowa wynikająca ze szkody całkowitej?
 • czy symulacja zawiera kwotę ubezpieczenia OC, AC, Assistance, NNW?
 • jeżeli symulacja zawiera ww. ubezpieczenie, to czy jest to ubezpieczenie na 1-szy rok użytkowania, czy na wszystkie lata?
 • czy istnieje możliwość zastosowania tzw. wakacji w harmonogramie spłaty rat leasingowych / kredytowych?
 • jeżeli istnieje możliwość ww. wakacji spłat, to jaka jest z tym związana procedura i jakimi opłatami jest obciążona?
 • czy istnieje możliwość zmiany harmonogramu spłat rat (skrócenie / wydłużenie) i jakie związane są z tym opłaty?
 • czy istnieje możliwość zamiany przedmiotu, w przypadku leasingu, po przekroczeniu połowy okresu leasingu?
 • jeżeli istnieje możliwość ww. zamiany, to jaka jest procedura (wg jakiej procedury wyceniany jest przedmiot leasingu) i jakie są z tym związane opłaty?
 • co się dzieje z przedmiotem leasingu w przypadku szkody całkowitej? czy leasingobiorca musi pozbyć się „wraku” na własną rękę, czy są to działania leżące po stronie leasingodawcy?
 • czy istnieje możliwość wyjazdu samochodem leasingowanym / kredytowanym za granicę RP? Jeżeli tak, czy są z tym związane dodatkowe opłaty (pozwolenie, zgoda itp.) i w jakiej wysokości?
 • czy samochód leasingowany może być użytkowany przez współmałżonka? Jeżeli tak, czy musi być wydane przez leasingodawcę pozwolenie na użytkowanie w formie pisemnej i jaka jest związana z tym opłata?
 • czy istnieje możliwość oklejenia samochodu reklamą zgodną z profilem działalności leasingobiorcy? Jeżeli tak, to jaka jest procedura uzyskania takiej zgody i jakie są z tym związane opłaty?
 • tabela opłat i prowizji,
 • wzór umowy leasingu operacyjnego.

Ubezpieczenie OC, AC:

 • w jakim towarzystwie zawierana jest polisa?
 • jaki jest zakres terytorialny działania assistance (kraje)?
 • do jakiej odległości od miejsca zdarzenia / usterki holowany jest pojazd?
 • na ile dni przysługuje samochód zastępczy w trakcie wystąpienia usterki lub zdarzenia drogowego?
 • jakiej klasy samochód wydawany jest jako samochód zastępczy?
 • czy assistance obejmuje pomoc w przypadku gdy zabraknie paliwa? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach?
 • czy assistance obejmuje pomoc w przypadku przebicia opony? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach?
 • czy AC obejmuje rozliczenie wymiany pękniętej szyby? Jeżeli tak to w jakich sytuacjach i czy przysługuje samochód zastępczy?
 • czy zastosowana jest franszyza redukcyjna? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 • czy zastosowany jest tzw. udział własny? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 • jakie są kary za tzw. szkodowość w danym roku ubezpieczenia?

Z doświadczenia wiemy, że niektóre pytania mogą zaskoczyć sprzedającego!