NOWOCZESNY WYMIAR KSIĘGOWOŚCI

podzielna płatność, VAT

VAT podzielna płatność

Read More

KWOTA WOLNA OD PODATKU Kwota wolna od podatku w 2017 r. wzrosła do

Read More

WSPÓŁCZYNNIKI PODSTAWY  obowiązujące od 01 stycznia 2017 r.:

Read More

Przedsiębiorca, który chce rozliczyć się z urzędem skarbowym do 20 stycznia 2017 r.

Read More

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.(Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie odpłatnego nabycia –cenę ich nabycia.

Read More

Badania psychologiczne / psychotechniczne kierowców wchodzą w zakres badań dotyczących medycyny pracy – cechy profilaktyki zdrowotnej –

Read More

Zmiany w podatku akcyzowym spowodują znaczący wzrost podatku akcyzowego na

Read More