NOWOCZESNY WYMIAR KSIĘGOWOŚCI

Pełen wachlarz

usług księgowych

 

KSIĘGA HANDLOWA

Dla kogo?

Osoby:

 • fizyczne
 • spółki cywilne osób fizycznych
 • spółki jawne osób fizycznych
 • spółki partnerskie, których przychody wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro
 • spółki kapitałowe

Sposób opodatkowania:
stawka podatku od osób prawnych (CIT) 15% lub 19%

Sprawdź cennik

 

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dla kogo?

Osoby:

 • fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą
 • wspólnicy spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, których właścicielami są osoby fizyczne, a przychody netto w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości w wartości w walucie polskiej 1 200 000 euro

Sposób opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych (podatek PIT skala progresywna 18% lub 32%)
 • liniowa stawka podatku (podatek PIT 19%)

Sprawdź cennik

 

 

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Dla kogo?

Prowadzący:

 • działalność samodzielnie
 • prowadzący działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

Sposób opodatkowania:

 • stawki podatku: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%
 • limity 150 000 euro lub 25 000 euro (dla podatników uprawnionych do kwartalnego opłacania ryczałtu)

Sprawdź cennik

 

W razie pytań związanych z usługami księgowymi

zadzwoń