NOWOCZESNY WYMIAR KSIĘGOWOŚCI

Usługi wspomagające

płynność finansową

 

 

MONITOROWANIE NALEŻNOŚCI

Prowadzenie:

rozrachunków wynikających ze sprzedaży towarów lub/i usług

Generowanie:

 • cykliczne raportów dotyczących należności przeterminowanych i nieprzeterminowanych
 • wysyłanie w imieniu Klienta przypomnień do odbiorców o zbliżających się terminach zapłaty
 • wysyłanie w imieniu Klienta podziękowań za dokonanie zapłat

 

MONITOROWANIE ZOBOWIĄZAŃ

Prowadzenie:

rozrachunków wynikających z zakupu  towarów lub usług

Generowanie:

 • cykliczne raportów dotyczących zobowiązań  przeterminowanych i nieprzeterminowanych
 • wysyłanie do  Klienta przypomnień o zbliżających się terminach zapłaty
 • wysyłanie do dostawcy Klienta informacji o dokonaniu zapłaty

 

PRZYGOTOWYWANIE PRZELEWÓW

Wprowadzanie:

 • do systemów bankowych przelewów z tytułu wypłat dla pracowników/zleceniobiorców/wykonujących dzieło
 • do systemów bankowych przelewów do ZUS
 • do systemów bankowych przelewów do US
 • do systemów bankowych przelewów dla dostawców towarów lub usług

 

WYKONYWANIE PRZELEWÓW

Realizacja:

 • przelewów z tytułu wypłat dla pracowników/zleceniobiorców/wykonujących dzieło z konta bankowego Klienta
 • przelewów ZUS do systemów bankowych z konta bankowego Klienta
 • przelewów US do systemów bankowych z konta bankowego Klienta
 • przelewów dla odbiorców do systemów bankowych z konta bankowego Klienta

 

WINDYKACJA

Przygotowanie:

wezwań do zapłaty dla odbiorców Klientów

Wysyłanie:

wezwań do zapłaty do odbiorców Klientów

Wykonywanie:

telefonów do dłużników Klientów

 

W razie pytań dotyczących zarządzania płatnościami

ZADZWOŃ