NOWOCZESNY WYMIAR KSIĘGOWOŚCI

podzielna płatność, VAT

VAT podzielna płatność

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniem mającym zapobiec wyłudzeniom podatku VAT. W projekcie zakłada się wprowadzenie rozwiązania polegającego na wdrożeniu systemu podzielnej płatności. Część środków otrzymanych od kontrahenta będzie blokowana na specjalnym koncie bankowym służącym do rozliczeń podatku VAT. Sprzedawca otrzyma od kontrahenta kwotę netto, a ewentualną różnicę między podatkiem należnym i naliczonym, dopiero po pozytywnej weryfikacji przez US.

, ,