NOWOCZESNY WYMIAR KSIĘGOWOŚCI

SPOSÓB OBLICZANIA ZASIŁKU CHOROBOWEGO

Większość przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, płacących między innymi 

składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, korzystało w czasie choroby, ze zwolnienia lekarskiego (dawniej nazywanego L4; obecnie ZUS ZLA).

Jednak większość z nich nie wie, jakie świadczenie z tego tytułu im przysługuje; jaka jest metodologia obliczania tego świadczenia, i jak samemu w sposób szybki i klarowny obliczyć, sprawdzając czy ZUS dokonał prawidłowego obliczenia ww. świadczenia.

Aby było to w miarę jasne i czytelne posłużę się przykładem:

przedsiębiorca, ze względu na ostre przeziębienie, po wizycie lekarskiej uzyskał zwolnienie lekarskie ZLA od 12 do 20 grudnia br. (łącznie 9 dni zwolnienia lekarskiego).

Ww. przedsiębiorca opłaca nieprzerwanie (od kilku lat) i zawsze w terminie składki ZUS łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym liczone od standardowych podstaw obowiązyjących w 2016 r., tj. 2433,00 zł jako podstawa do ubezpieczeń społecznych (w tym dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) i funduszu pracy oraz 3210,60 zł jako podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakiego świadczenia w formie zasiłku chorobowego (po złożeniu odpowiednich dokumentów do ZUS) może spodziewać się przedsiębiorca za okres ww. zwolnienia lekarskiego ZLA ?

Sposób obliczania jest następujący:

2433,00 zł (podstawa wymiaru obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP) – 13,71% (suma składek na ubezpieczenia emerytalne 9,76%, rentowe 1,5% i chorobowe 2,45%) = 2099,44 zł * 80% (współczynnik wypłaty zasiłku przy „standardowym” zwolnieniu lekarskim) = 1679,55 zł : 30 (dni ; zawsze przez 30 dni niezależnie od miesiąca) = 55,99 zł (stawka dzienna brutto) * 9 (ilość dni zwolnienia lekarskiego; w naszym przypadku jest to 9 dni) = 503,91 zł (brutto) – 18% (stawka podatku, 1-szy prób podatku dochodowego od osób fizycznych wg skali progresywnej) = 91 zł (zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych zaokrąglona do pełnych złotych).

Wniosek: 503,91 – 91 = 412,91 zł   przedsiębiorca może liczyć na wypłatę zasiłku z tytułu ww. zwolnienia lekarskiego w wysokości niecałych 413 zł.

Więcej informacji na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .

WAŻNE !!!

Okres zwolnienia lekarskiego, jest tzw. okresem nieskładkowym (dotyczy ubezpieczeń społecznych oraz funduszu pracy), dlatego składki zostaną pomniejszone proporcjonalnie o okres nieskładkowy.  

, , , , , , , , , , , ,