NOWOCZESNY WYMIAR KSIĘGOWOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWO – DEFINICJA WG KODEKSU CYWILNEGO

Read More

PODZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW: DEFINICJA – MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO, MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO, ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO, DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO Według definicji zawartej w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Read More