NOWOCZESNY WYMIAR KSIĘGOWOŚCI

WSPÓŁCZYNNIKI PODSTAWY  obowiązujące od 01 stycznia 2017 r.:

  • roczny limit dla środków trwałych amortyzowanych jednorazowo  : 215 000,00 zł,
  • współczynnik ekwiwalentu za urlop  : 20,83,
  • płaca minimalna  : 2 000,00 zł,
  • limit naliczania składek ZUS : 127 890,00 zł,
  • prognozowane przeciętne wynagrodzenie : 4 263,00 zł,
  • limit chorobowego : 10 657,50 zł
  • podstawa wymiaru składek ZUS : 2 557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).
, , , , , , ,